sanal kumar, bahis, şans, talih oyunları ceza davaları

sanal kumar, bahis, şans, talih oyunları ceza davaları

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi sistemleri aracılığıyla edindiği, işlediği, ilettiği veya sakladığı kullanıcı bilgilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlamaya yönelik politika ve prosedürler oluşturur ve bunların gerektirdiği tedbirleri alır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Hassas Ödeme Verileri’ni, dış hizmet sağlayıcılar ve kanunlarla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflara veremez. Hassas Ödeme Verisi dışındaki diğer kullanıcı bilgileri, kanunla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflara, ancak paylaşım sınırları açıkça belirtilmek ve kullanıcıların önceden izinleri alınmak kaydıyla verilebilirler. Bu izinler kullanıcı izni sözleşmesi ile ya da güvenli yöntemlerle alınır. Elektronik ortamdaki bir sözleşme ile alınacak onay yalnızca ilk defa oturum açılırken ve kullanıcının açıkça bilgilendirilmesi kaydıyla gerçekleştirilebilir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 kapsamında Son Kullanıcı’ya sahip olduğu hakları bildirmekle yükümlüdür. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendi yönetimsel kuralları ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştireceği kontrol sonrasında bu aydınlatma metnini hazırlayacağını ve Son Kullanıcı ‘ya sunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen bilgiler PTT Ödeme Hizmeti Sistemi web sitesi kullanıcı panelinden veya mobil uygulamasından Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından dolduracaklardır. Bu kapsamda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yararlanılan ödeme hizmetine göre ilgili alanlara manuel olarak veri girişi yaparak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bilinebilecek bilgileri ayrıca belirtecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ek olarak işbu Sözleşme eklerinde belirtilen belgeleri PTT Ödeme Hizmeti Sistemi web sitesi’ndeki kullanıcı panelinde belirtilen şekilde yükleyecektir.

Söz konusu kişinin tüm banka hesapları, borç miktarınca bloke edilir. Hesaptaki miktar, borç tutarından fazlaysa bu durumda borç tutarı dışındaki rakam transfer edilebilir ya da kullanılabilir. Ancak blokeli miktar, hiçbir şekilde kullanılamaz. Böylece alacaklı taraf, borç tahsilatını yapabilir hâle gelir. Bloke, bir ya da birden fazla banka hesabına konulabilir. Hesaplar içerisindeki bakiye tutarına göre konulan bloke sayısı değişiklik gösterebilir.

  • Süreçlerin oluşması durumlarında PTT’nin aynı süreçleri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı için de uygulayacağını Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tüm bu hususları işbu Sözleşme kapsamında peşinen gayri kabili rücu olmak üzere kabul ve taahhüt etmiştir.
  • Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bu zararları derhal tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
  • PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın belirttiği IBAN/hesaba yaptığı ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple ödenmemesinden sorumlu tutulamaz.
  • Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nin, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nda çalışan personellerin hiçbir kusuru olmaksızın çalışmaması, çalışmasını durdurması halinde olan arızayı en geç iki iş günü içinde PTT’ye bildirecektir.

Bu düzenlemenin sebebi ise web sitesi oluşturacak kişinin yeterli bilgisi olduğu için birden fazla kişi birleşip web sitesi hazırlarsa kanuna aykırı suç unsuru öğe meydan getirebilecek teknik bilgiye sahip olmalarıdır. İki kişi birleşip web site açmak için tek koşul her iki kişininde devlette çalışıyor olması gerekir. Alan yeri kanada olan web sitelerini kriminal kod ile şifreleyip ,  denetimini sağlamaktadır. Web sitelerini dünyaya açılması halinde , denetim sağlamak için kullanılan kriminal kodun kırılma olasılığı olduğu için özellikle hayır işleri , gösteri ve bireysel alanda kurulan bahis ve kumar sitelerinin dünyaya açılmasını engellemektedir. Kanada yasalarına göre bilişim ortamlarında oynanan sanal kumar ve mostbet türkiye ile ilgili oluşan yasaya aykırılıklar için yetkili tek mahkeme “Prince Edwards Island Supreme Court”  yani Prens Edward adası yüce mahkemesi görevli mahkemedir. Borçlar hukukuna göre kumar borcu doğuştan eksik borç olarak nitelendirilmiş ; borçlu tarafından ifa edilirse , bu ifayı geçerli sayılmış ve bu ödemenin sebepsiz zenginleşme ve bağış teşkil etmeyeceği ,taraflara arasında esas olarak borç ilişkisinin varlığını ve borçlu borcu bilerek ödemiş olduğu gerekçesi ile ifa edilen borcun geri istenmesini mümkün kılmamıştır. Maddeleri kapsamına almış ve bu tür borçlarının ifası vaad edilemeyeceği gibi kefalet  veya rehin yolu ile teminat altına alınamayacağı ve takas edilemeyeceği düzenlenmiştir.Borçlar Kanunu 604.maddeye göre Kumardan doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. Kıymetli evrakın iyiniyetli üçüncü kişilere sağladığı haklar saklıdır.Kumar borcu için isteyerek yapılan ödemeler geri alınamaz.

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 6.3 numaralı maddede tanımlanan durumlarda PTT’nin kendisine ödeme yapmayı reddedebileceğini kabul ve beyan eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nin, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nda çalışan personellerin hiçbir kusuru olmaksızın çalışmaması, çalışmasını durdurması halinde olan arızayı en geç iki iş günü içinde PTT’ye bildirecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın veya personelinin kusuru bulunmaksızın oluşan arızanın giderilmesinden PTT sorumlu olup, kusur ile sistemin bozulması, tahrip edilmesi, çalışmanın durdurulmasına sebebiyet veren herhangi bir eylemde PTT sorumlu olmayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisi ve çalışanlarının bu tür kusurlu eylemlerinden tek başına sorumlu olacaktır. İşbu madde Android POS özelinde olup uygulanabildiği ölçüde Sanal POS ve Soft POS için de uygulanacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na PTT tarafından sağlanan Sanal POS eklenti yazılımı, amaç ne olursa olsun başka bir işyerinde ve/veya başka bir yerde kullanılamaz, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın işbu Sözleşme’de belirttiği adresinden veya noter aracılığıyla PTT’ye ileteceği yeni adresinden ayrılamaz. PTT ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı anlaşması olsun veya olmasın başka bir işyerine ait işlem için, bu işyerine sağlanan cihazlar ve yazılımlar hiçbir şekilde kullanılamaz. Android POS tarafından üretilen Satış Belgeleri’nin yanlışlıkla düzenlenmiş olması durumunda gün-sonu/mutabakat alınmadan önce, işlemi iptal etmek için Android POS üzerindeki iptal işlemi seçilerek, iptal Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından yine cihaz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Bunun dışında, Android POS tarafından üretilmiş olan Satış Belgeleri’nin, yırtmak veya başka bir yöntem kullanmak suretiyle imha edilmesi mümkün değildir.

Bu maksatla, Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı; öğrenci yurtları açıp işletmekte, hak sahibi öğrencilere, her türlü maddi ve manevi yardım yapmakta (Burs dahil) ve eğitim kurumları kurup işletmektedir. Şehitlerimizin emaneti evlatlarımız yurtlarımızdan öncelikli ve ücretsiz faydalanmaktadır. Ayrıca, her yıl yükseköğretim öğrencilerine öncelik şehit çocukları olmak üzere karşılıksız eğitim bursu verilmektedir. İnsanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmeti verir. Türkiye Maarif Vakfı, TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla 2016 yılında kurulmuştur.

Özel nitelikli kişisel verilere uzaktan erişim sağlandığı hallerde en az iki kademeli doğrulama sistemi kullanılmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilere erişim kriptografik yöntemler kullanılarak sağlanmaktadır. 4 Mart 2014 tarihinden bu yana üyemiz olan Tarkan Otomotiv, 2000 yılından beri İstanbul Ataşehir’de faaliyet göstermektedir. 2.El araç alım satım dışında araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Tarkan Otomotiv için müşteri memnuniyet ve güveni en büyük öncelik. “Samimiyetin güvenle buluştuğu nokta” sloganıyla sigorta, kredi gibi alanlardaki acentelikleriyle de müşterilerine destek sağlayan Tarkan Otomotiv sektördeki yenilikleri takip etmeyi ve bunu müşterilerine fayda sağlayacak şekilde paylaşmayı öncelikli ilke edinmiştir. Google AFS reklamlarının OTONET’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir. Taraflarca Türk Lirası kullanılacak olup Türk Lirası dışında döviz kurlarının da kullanılması kararlaştırılabilir. Bu durumda uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da döviz kurunu hesaplama yöntemi de yazılı olarak kararlaştırılacaktır. Taraflarca kararlaştırılması hâlinde uygulanacak referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. PTT, banka komisyon oranlarındaki değişiklikler ve ekonomik gelişmelerin gerekli kılması durumunda Komisyon Oranları’nı Sözleşme’nin 22.6 numaralı maddesine uygun olarak tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

İş ortaklarımız adına hizmet veren diğer hizmet sağlayıcıları ve acentelerle de bilgileriniz paylaşılabilecektir. 7258 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince suç teşkil eden bir fiilden dolayı idari para cezası yediyseniz iptale tabidir. Buna ilişkin  de elimde örnek karar var. Kaldı ki bir fiil için tek cezaya mahkum edilmesi birden fazla cezaya hükmedilmemesi ilkesi de bunu gerektirir. Maalesef bu tip idari cezaların aslına ilişkin af çıkmıyor. Ancak şöyle bir şey var. Kabahatler Kanunun’da ve diğer kanunlarda yer alan tahsil zamanaşımı süresi dolarsa o takdirde sizden bu cezaları vergi dairesi kanalıyla tahsil edemiyorlar. Bu süre genelde 5 yıldır. Bir de arada sırada faizleri siliyorlar. O sırada ödemek isterseniz para da haliyle pul oluyor.

Buraya örnek idare iptal davası dilekçesi eklemeyeceğim. Zira bu konuyla ilgili örnek, matbu dilekçeler idare hakimleri nezdinde gülünç duruma düşmeniz haricinde hiçbir işinize yaramayacaktır. İdari yaptırımınızı basit, yüzeysel ,sıradan, vasat bir dilekçe ile iptal edebileceğinizi aklınızdan dahi geçirmeyiniz. Cezalara karşı itiraz prosedürü işlerken yaptırımlara karşı “Yaptırımı tatbik eden idari mercinin bulunduğu yer idare mahkemesine herhangi bir avukat aracılığı ile dava açmanız gerekmektedir“. İdari cezalar ve yaptırımlara karşı hukuki yol ve yöntemleriniz farklı olacaktır. İtiraz dilekçenizin iskeleti şu başlıklar üzerine kurulu olmalıdır. Bunları zaten nette dolaşan matbu, örnek idari ceza itiraz dilekçelerinde de bulabilirsiniz. Eğer ki ortada usulsüz tebligat var ise ve bundan kaynaklı olarak bahis cezası itiraz süresini kaçırdıysanız endişelenmenize gerek yok. Halen itiraz hakkınız var. Ancak bu usulsüz tebliğ durumun iyi izah edilmesi de elzemdir.

OTONET’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. Bu içeriğe ve ödemeye Son Kullanıcı onay verdikten sonra Sanal POS üzerinden 3D Secure yöntemi ile ödeme hizmetine aracılık yapılacaktır. PTT’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetmesi durumunda Android POS ve varsa diğer ekipmanlar Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından PTT’ye eksiksiz, tam ve çalışır durumda teslim edilmek zorunda olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bu konuda itiraz beyan edemez. Teslim edilmediği durumlarda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin belirlediği Android POS ücretleri ile birlikte, geri alma masrafı da dahil olmak üzere rayiç bedeli kadar gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine verilen tüm yazılım ve donanımı çalışır durumda tutmak ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı açık olduğu sürece kart ile mal veya hizmet alımı taleplerini kabul etmekle mükelleftir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT aracılığı ile kendilerine ulaşan her itirazı incelemek, gerekli araştırmayı yapmak ve belirlenen süreler içinde talep edilen bilgi/belgeleri (Satış Belgesi / sözleşme / fatura / kargo belgesi / teslimat bilgileri / alıcı ile yapılan yazışmalar / konaklama / araç kiralama vb işleme ait tüm dokümanlar.) PTT’ye iletmek ile yükümlüdür. İşbu PTT Akıllı Esnaf Üye İş Yeri Sözleşmesi (bundan sonra ‘‘Sözleşme’’ olarak anılacaktır) hizmet veren olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (işbu Sözleşmede kısaca “PTT” olarak anılacak olup, tam unvanı, işletme merkezi adresi, internet sitesi adresi bilgileri işbu Sözleşme’nin sonunda yer almaktadır.) ile hizmet talep eden Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (bundan sonra “Ödeme Hizmeti Kullanıcısı” olarak anılacak olup, Ödeme Hizmeti Kullanıcısına ilişkin bilgiler işbu Sözleşme’nin sonunda yer almaktadır.) arasında akdedilmiştir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *